Cas de la chaîne du froid

Mongolie Balin Xianda entrepôt frigorifique

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Entrepôt frigorifique de Datong Huayang Malina

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Base de production de la technologie Hezong (Tianjin)

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

Atelier de purification Haoliyou

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

Heure de publication : 14 mars 2022